All Pintupi Videos
( Pintubi )
  1. Nanyuma Napangati, Mantua Nangala and Yukultji Napangati
  2. Matthew Tjapangati
  3. Tjamu Tjamu PBC exchange with Murujuga and Yindjibarndi
  4. Yawurungku Burning Trip
  5. Kapaliku ngurra yirritinguru
  6. BBB 2014 - Kiwirrkurra Band
  7. Kururyultu
  8. Kapi Tina by Kiwirrkurra Band
  9. Ngurra Ngayuku Ngurrurrpa by Youngubella Band (Kiwirrkurra)
  10. Ngurra Wantingu by Kiwirrkurra Band